Tekstgrootte


Religiewetenschappen en Theologie studeren> VU is verder kijken
Religiewetenschappen en Theologie studeren

Ons onderwijs is kleinschalig ingericht, zodat docenten en studenten elkaar kunnen uitdagen, inspireren, van elkaar kunnen leren en de dialoog aangaan. Nieuwsgierigheid naar en respect voor andere opvattingen, culturen en religies staan centraal in de ontwikkeling van onze studenten. De verschillende vakken en richtingen die je in de bachelor kunt kiezen, bieden een uitstekende basis voor vele aansluitende masterspecialisaties.

Sluiten Onze bacheloropleidingen >
Graduate School> VU is verder kijken
Graduate School

De Graduate School van de faculteit der Godgeleerdheid bevordert internationale contacten en uitwisseling van studenten en medewerkers. De school biedt een programma van vier jaar. Het eerste jaar daarvan is een voorbereiding tijdens het Research Master programma Theology & Religious Studies (research).

Sluiten Lees meer (Engels) >
Centrum voor Islamitische Theologie> VU is verder kijken
Centrum voor Islamitische Theologie

De faculteit der Godgeleerdheid biedt met het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) een bachelortraject Islam en drie, voor Nederland unieke, masterspecialisaties Islamitische Theologie.

Sluiten Meer over CIT >
Mensen van alle religies en overtuigingen verbinden> VU is verder kijken
Mensen van alle religies en overtuigingen verbinden

De Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam wil mensen van alle religies en overtuigingen verbinden samen met haar academische en maatschappelijke omgeving. Wij zoeken partners om dialoog en samenwerking in de volle maatschappelijke breedte vorm te geven.

Sluiten Meer over de Faculteit >

  Agenda

  22 november | Symposium / Seminar

  Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik

  7 december | 14.00 - 16.30 uur | Symposium / Seminar

  Symposium Kwetsbare liefde

  10 januari | 10.00 - 16.00 uur | Overig

  Studiedag "Goed gereedschap"

  Meer evenementen

  spamfuik@vu.nl